Lærere

trungpa-monk

Chögyam Trungpa Rinpoche

Chögyam Trungpa Rinpoche blev født i 1939 i Tibet. Allerede som 4-årig blev han genkendt som “tulku” og fik derefter en klassisk klosteropdragelse og skoling i Tibetansk Buddhisme. Som 20-årig blev han indsat som leder for Surmang klostret i det østlige Tibet. Ikke længe efter måtte han dog, på samme vis som Dalai Lama, flygte fra Tibet til Indien. Her udnævnte Dalai Lama Trungpa som åndelig leder for de unge lamaers skole i Dalhousie i Indien.

I 1963 fik Trungpa et stipendium til Oxford University i England, og han påbegyndte et studie i religionsvidenskab, filosofi og kunst, samtidig var han meget nysgerrig omkring den vestlige kultur og dens historie, som han satte sig grundigt ind i. I løbet af 60’erne voksede interessen især blandt den unge generation for Østens spiritualitet og visdom, og Trungpa oplevede at flere og flere kom til ham og bad ham om at undervise dem i buddhisme og meditation.

I 1967 flyttede han til Skotland, hvor han grundlagde Samye Ling Meditation Center, det første center for tibetansk buddhisme i Vesten. Men han fandt det udfordrende at trænge igennem til sine vestlige elever på en måde, så de virkelig åbnede deres hjerter og ikke bare brugte den østerlandske mystik og symboler til at opbygge deres eget ego. Disse tanker udviklede han i en af sine første bøger: “Spirituel Materialisme”. I 1968 tog han på et længere retreat i det buddhistiske kongerige Bhutan. Under sit retreat fik han en stærk vision om Shambhala. Det blev hans inspiration til at udvikle Shambhala belæringerne, som er udviklet til mennesker fra Vesten, der med deres anderledes kulturarv ellers havde svært ved at tage de buddhistiske belæringer til hjertet.

trungpa-OK

I begyndelsen af 1970’erne flyttede han til USA , hvor han mødte en ung generation, der i slipstrømmen af ungdomsoprørets forkastelse af den ældre generations værdier og normer, var sultne efter at modtage åndelig undervisning. Trungpa rejste i de følgende år næsten konstant rundt på det amerikanske kontinent for at undevise og starte meditationsgrupper og -centre op. Han skrev en mængde bøger og starter et buddhistisk universitet: Naropa Univeritetet i Boulder, Colorado, der stadig er aktivt.

zenji_portrait

Chögyam Trungpa Rinpoche blev kendt for sin unikke evne til at præsentere essensen af de højeste buddhistiske tankegange i en form som var begribelig for vestlige elever.

Inden sin død i 1987 udpegede Trungpa sin søn Sakyong Mipham Rinpoche som leder af Shambhala organisationen.

home-teachings-140x170

Sakyong Mipham Rinpoche

Sakyong Mipham Rinchope blev født på samme sted som Buddha, i Bodgaya i Indien, år 1962. Han tilbragte sine første år med sin mor, Lady Kunchok Palden i en tibetansk flygtningeby i det nordvestlige Indien. Her påbegyndte han også sine buddhistiske studier. Da han var omkring syv år gammel flyttede han over til sin far, Trungpa Rinpoche, og hans opvækst herefter var meget vestlig præget. Han gik i skole i USA og tilbragte en del tid i Oxford i England. Sakyong Mipham Rinpoche har dermed rødder i både en vestlig og en østerlands kultur og tradition og bygger på den måde bro mellem de to verdener.

Efter sin fars død rejste Sakyong til Indien for at studere på samme vis som en traditionel tibetansk munk. I nogle år studerede han intensivt med Dhilgo Khyentse Rinpoche, Penor Rinpoche og Khenpo Namdral.

Fra 1990 og fremad tog Sakyong ansvar for lederskabet af Shambhala. Han underviser både i Shambhalatræningen og buddhisme. Han har skrevet mange bøger bl.a. ”Turning the Mind into an Ally”, ”Ruling your World” og en af de seneste; ”Running With the Mind of Meditation”, en bog om løb og meditation. Sakyong løbetræner i stor udstrækning og har deltaget i flere marathonløb.

Chögyam Trungpa Rinpoche og Sakyong Miphan Rinchope repræsenterer både Kagyo- og Nigmatraditionerne, to af de fire hovedtraditioner som findes  den tibetanske buddhismen.

Idag er der Shambhala centre og grupper fortrinsvis i Nordamerika og Europa, men også rundt omkring i verden. Chögyam Trungpa Rinpoche havde en dyb overbevisning om, at de buddhistiske belæringer kunne overføres til elever i andre kulturer, og at disse elever med tiden kunne blive lærere og selv undervise og lede andre. Indenfor Shambhala traditionen er der derfor en stærk betoning på at uddanne og udvikle forskellige lærere og ledere, de fleste af dem har et almindeligt job ved siden af deres undervisning.

Pema-Chodron2

Pema Chödrön

En af de mest kendte af disse lærere er Acharya Ani Pema Chödrun, som har berørt mange mennesker igennem sine bøger og sin måde at undervise på. Pema Chödrun mødte Chögyam Trungpa Rinpoche allerede 1972 og studerede med ham frem til hans død i 1987. Chögyam Trungpa Rinchope bad hende om at arbejde for at etablere et kloster; Gampo Abbey i Nova Scotia, det eneste kloster indenfor Shambhala traditionen.  Pema Chödrun er idag stadig leder af klostret.

Shambhala København er en ideel forening, der har eksisteret siden 1976. Vi har et tæt samarbejde med grupperne i  Stockholm, Helsingfors og Oslo.