Shambhalatræning

Den første serie af weekend kurser hedder ”Krigerens hjerte”. Chögyam Trungpa Rinpoche anvendte ordet kriger i den betydning at have modet til at møde verden med et åbent og sårbart hjerte. Det kræver stort mod at lægge den beskyttelse fra sig, som man ofte bruger, fordi man tror, at det beskytter en mod lidelse.

Shambhalavejens forskellige aftenkurser kaldes ”Hverdagsserien” og tager forskellige aspekter af hvordan vi kan integrere meditationen i vores hverdag.

Man kan sagtens tage  aftenkurserne og weekendkurserne hver for sig, men det er en fordel at tage dem i sammen, da de komplementerer hinanden og hjælper til at udvikle og fordybe meditationen.

Aftenkurserne er udformede så de passer til såvel nye som erfarne.

Kurserne består af meditation, foredrag, guidet meditationsinstruktion, kontemplationer, samtale og gruppediskussioner. På weekendkurserne tilbydes også personlige samtaler med en meditationsinstruktør.

Aftenkursus 1 ”Meditation i hverdagen” forløber over fem gange:

Aftenkurset Meditation i hverdagen giver dig indledende praktiske værktøjer og viden om at arbejde med meditation i hverdagen. Med enkle instruktioner og støtte kan mindfulnessmeditation blive en del af dit liv, hvilket giver større stabilitet, styrke og klarhed.

Kurset er åbent for alle. Ingen forkundskaber nødvendig.

Weekendkursus: Trin 1 ”Kunsten at være menneske”

Ved at praktisere meditation kan vi få kontakt med den iboende grundlæggende godhed, som er i os selv og i alle mennesker. Ved at behandle os selv med ydmyghed, respekt og værdsættelse, kan vi begynde at se vores potentiale som ægte og medfølende mennesker.

Kurset er åbent for alle. Ingen forkundskaber nødvendig.

Aftenkursus 2 ”Tilfredshed i hverdagen” forløber over fem gange:

På dette kursus undersøger vi, hvad det indebærer at være tilfreds. Kurset tager også nogle af buddhismens spørgsmål op og fortsætter undersøgelsen af meditation i hverdagslivet. Gennem meditation kan vi lære at sætte pris på enkle menneskelige erfaringer og os selv præcis som vi er og befri os fra selvkritik. Vi kan istedet øve os i at møde udfordrende følelser og svære situationer med ydmyghed, klarsynethed og et stænk af humor.

Kurset er åbent for alle. Ingen forkundskaber nødvendig.

Weekendkursus: Trin 2  ”Krigerens fødsel”:

Efter at have udforsekt vores grundlæggende godhed i Trin 1 vil vi vide mere. Meditation giver os muligheden for at se hvordan vi tenderer til at bygge et forsvar rundt om os. Chögyam Trungpa Rinpoche sammenlignede det med en pubbe; en pubbe af handlemønstre og vaner, hvormed vi forsøger at dulme den angst og usikkerhed vi føler i mødet med omverdenen. Vi begynder at indse at det ikke er noget der hindrer os i at opleve grundlæggende godhed.

Åbent for de der har fuldført Trin 1.

Aftenkursus 3 ”Glæde i hverdagen” forløber over fem gange:

Samtidigt med at meditationen bliver dybere og vi udvikler tillid til vores egen gode natur, kan vi begynde at mærke en øget tillid og kraft til at gå videre på meditationsvejen. At forene ydmyghed og disciplin leder til en følelse af glæde. Buddhismens Mahayanaundervisning om medfølelse kan inspirere os  til at møde vores hverdag med en følelse af mod og tillid.

Åben for alle. Men for at fortsætte aftenkursusserien skal man have taget tilfredshed i hverdagen.

Weekendkursus: Trin 3  ”Krigeren i verden”:

Ved at undersøge og blive bevidst om vore vaner og tankemønstre, begynder vi også at turde kigge på verden rundt omkring os uden at benytte vores forsvarsmekanismer, vores pubbe. Vi begynder at se direkte, uden tolkningar og forudfattede meningar og vover istedet at møde verden med åbenhed og mod.

Åben for de der har fuldført Trin 2.

Aftenkursus 4 ”Mod i hverdagen” forløber over fem gange:

På dette kursus lærer vi at arbejde med vores angst. Kan vi handle uden at blive blokerede af vores angst? Buddhismens tanker om bevidsthed og hvordan virkeligheden ser ud kan inspirere og udfordre os til øget klarsyn. Vover vi at se på livet og døden præcis som de er? Vover vi  at leve med følelsen af usikkerhed istedet for at lade os skræmme af den?  Kan vi begynde at møde verden med fatning og sindsro, istedet for hele tiden at veksle mellem håb og fortvivlse?

Åben for de der har fuldført aftenkursus 3 ”Glæde i hverdagen”.

Weekendkursus: Trin 4 ”Åbent Hjerte”:

Vi fortsætter på Shambhalavejen, nysgerrige på verden præcis som den er; fri fra vores konventionelle måde at tænke og erfare livet. Vi opdager at vi kan åbne os mod andre, helt og fuldt – sårbare. Vi berøres af verden.

Åben for de der har fuldført Trin 3.

Aftenkursus 5 ”Visdom i hverdagen” forløber over fem gange:

Meditationen skærper vor intelligens og skaber plads til at vores egen visdom kan komme frem. I de instruktioner som gives øver vi os i at føle tillid og at opdage hverdagens mystik. Vi hverken beskytter os mod eller lader os slå ud af forhindringer. Udfordringeren i hverdagslivet bliver til muligheder, en del af vejen.

Åben for de der har fuldført aftenkursus 4 ”Mod i hverdagen”.

Weekendkursus: Trin 5 ”Åben himmel”.

Ved at møde verden med ydmyghed og mod skærpes vores klarsyn og vi opdager at bevidstheden er som en åben, blå himmel – en kilde til visdom og opløftet energi. Vi stoler nu på os selv tilstrækkeligt til at slippe taget og være tilstede i det nuværende øjeblik.

Åben for de der har fuldført Trin 4.

Weekendkursus. Rigden:

Det afsluttende program for Shambhala I-programmet (hverdags kurserne og Shambhalatræningen) er ”Rigden” kurset. Rigden symboliserar vor oprindelige oplyste natur og manifesterer princippet om fuldstændig tillid. Historisk set var Rigden en oplyst leder som kunne ”styre sin verden” ud fra sin urokkelige solide tiltro og erfaring af grundlæggende godhed.

Åben for de der har fuldført aftenkursus 5 ”Visdom i hverdagen”.